Cách tạo quảng cáo thăm dò ý kiến bằng Facebook Poll Ad

Quảng cáo thăm dò ý kiến (Poll Ad) trên Facebook cho phép bạn sử dụng một cuộc thăm dò hai câu trả lời để tương tác với khán giả của mình. Khi bạn thêm một cuộc thăm dò vào quảng cáo video của mình trong Trình quản lý quảng cáo. Cuộc thăm dò ý kiến đó sẽ xuất hiện trong Facebook News Feed và Instagram Stories trên thiết bị di động.

quảng cáo thăm dò facebook poll ad

Lưu ý rằng tất cả các yêu cầu đối với quảng cáo video vẫn được áp dụng. Bạn sẽ cần tải lên định dạng tệp được hỗ trợ. Sau đó, kiểm tra tỷ lệ co tối thiểu cho mỗi vị trí để phân phối thành công quảng cáo thăm dò ý kiến của bạn.

Xem thêm:

Cách tạo quảng cáo thăm dò ý kiến (Poll Ad) ​​từ Trình quản lý quảng cáo của Facebook:

 1. Chuyển đến Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào + Tạo ở trên cùng bên trái.
 3. Chọn một mục tiêu hỗ trợ quảng cáo thăm dò ý kiến. Các mục tiêu được hỗ trợ bao gồm Nhận thức về thương hiệu, Phạm vi tiếp cận, Lưu lượng truy cập, Lượt cài đặt ứng dụng và Chuyển đổi. Nhấp vào Tiếp tục.
 4. Thêm chi tiết chiến dịch của bạn. Thử nghiệm A / B và thông tin tối ưu hóa ngân sách chiến dịch nếu cần. Sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chọn ngân sách, đối tượng, vị trí và tối ưu hóa của bạn. Lưu ý rằng cuộc thăm dò của bạn chỉ xuất hiện trên Facebook News Feed và Instagram Stories trên di động. Nếu bạn chọn Vị trí tự động hoặc thêm các vị trí bổ sung theo cách thủ công. Quảng cáo video của bạn sẽ được hiển thị trên những vị trí đó mà không có cuộc thăm dò đính kèm. Nhấn Tiếp.
 6. Trong phần Danh tính, chọn Trang Facebook của bạn. Sau đó, bạn có thể đính kèm tài khoản Instagram của bạn, nếu có.
 7. Trong phần Thiết lập quảng cáo, hãy chọn Một hình ảnh hoặc video. Bạn sẽ không thể thêm cuộc thăm dò ý kiến ​​vào một quảng cáo sử dụng định dạng băng chuyền.
 8. Trong phần Quảng cáo, hãy chọn video bạn muốn sử dụng cho quảng cáo của mình.
 9. Sau khi video của bạn được tải, hãy nhấp vào Thêm cuộc thăm dò. Nếu bạn muốn thêm cuộc thăm dò ý kiến ​​vào từng vị trí, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Sau đó trong phần Công cụ sáng tạo, hãy nhấp vào Cuộc thăm dò ý kiến.
 10. Trong phần cài đặt Cuộc thăm dò ý kiến, hãy thêm một câu hỏi thăm dò ý kiến ​​và hai lựa chọn câu trả lời. Có giới hạn 80 ký tự cho câu hỏi và 24 ký tự cho mỗi tùy chọn trả lời.
 11. Trong phần tùy chọn nguồn cấp dữ liệu Facebook, hãy thêm URL cho từng lựa chọn. Đặc biệt, nếu bạn muốn liên kết các lựa chọn thăm dò ý kiến ​​với một trang web cụ thể khi quảng cáo của bạn chạy trong Bảng tin Facebook. Khi ai đó chọn một câu trả lời, trang web sẽ tự động tải trong cuộc thăm dò ý kiến ​​của bạn. Lưu ý rằng nếu bạn thêm URL trang web cho một lựa chọn, bạn sẽ phải thêm một trang web cho cả hai lựa chọn. URL trang web có thể giống nhau cho cả hai lựa chọn.
 12. Khi bạn tạo xong cuộc thăm dò ý kiến ​​của mình, hãy nhấp vào Lưu.
 13. Thêm dòng tiêu đề, mô tả, nút gọi hành động và văn bản khác để đưa vào quảng cáo video của bạn.
 14. Thêm thông tin trong phần Theo dõi, nếu có.
 15. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Xuất bản để chạy quảng cáo thăm dò ý kiến ​​của bạn.

Bạn có thể xem cách quảng cáo của mình sẽ xuất hiện trong phần Xem trước quảng cáo của Trình quản lý quảng cáo. Lưu ý rằng cuộc thăm dò của bạn có thể khác đối với người xem dựa trên loại thiết bị.

Sau khi một người đã chọn một câu trả lời trong cuộc thăm dò của bạn. Họ sẽ thấy phần trăm số người đã bỏ phiếu cho mỗi câu trả lời. Bạn có thể thấy phạm vi tiếp cận của cuộc thăm dò ý kiến của mình, số lượng người tương tác với cuộc thăm dò ý kiến và kết quả cuộc thăm dò tổng hợp khi bạn xem kết quả tương tác của mình trong Trình quản lý quảng cáo.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Facebook. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

 • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
 • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ