Google ra mắt tính năng tạo nội dung quảng cáo tự động

Các nội dung chính

Một số nhà quảng cáo có thể cho phép Google tạo các nội dung quảng cáo tự động. Google có thể tạo nội dung bằng cách sử dụng website, trang đích và từ khóa hiện tại của bạn.

nội dung quảng cáo google tự động

Một cài đặt mới trong phiên bản beta cho phép Google có khả năng tự động tạo các nội dung quảng cáo bổ sung (tiêu đề và mô tả). Tính năng này sử dụng nội dung quảng cáo từ các nguồn sau:

  • Trang đích
  • Các website có liên quan
  • Các quảng cáo văn bản hiện tại trong cùng một nhóm quảng cáo
  • Các từ khóa trong cùng một nhóm quảng cáo

Nội dung quảng cáo được Google tạo tự động hoạt động như thế nào?

Nếu bạn có quyền truy cập vào tính năng mới này bạn sẽ có thể bắt đầu sử dụng chúng. Bạn sẽ hướng dẫn Google tạo nội dung từ các nguồn đủ điều kiện dựa trên mức độ liên quan và hiệu suất dự đoán.

Những nội dung này có thể ở dạng toàn bộ câu, cụm từ hoặc cách diễn giải trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu. Các nội dung đã tạo được thêm vào nhóm các nội dung đủ điều kiện cho quảng cáo đáp ứng đi kèm kết quả tìm kiếm (RSA) của bạn. Khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện để phân phát cho một truy vấn. Lúc này hệ thống sẽ xem xét nhóm các nội dung đủ điều kiện (cả nhà quảng cáo cung cấp và tự động tạo). Sau đó chúng sẽ chọn các nội dung được dự đoán là hoạt động tốt nhất.

Xem thêm:

Báo cáo hiệu suất

Các nhà quảng cáo có thể xem hiệu suất của các nội dung được tạo tự động của họ. Nền tảng sẽ điều hướng đến phần báo cáo trong tài khoản quảng cáo của họ.

Báo cáo tài sản

Bạn có thể xem nội dung nào đang được sử dụng trong RSA. Bắt đầu xem bằng cách điều hướng đến “Báo cáo nội dung” từ cấp Quảng cáo đến “Xem chi tiết nội dung” và xem tất cả các nội dung được sử dụng.

  • Bạn có thể sử dụng cột “nguồn” để phân biệt giữa nội dung được tạo tự động và nội dung do nhà quảng cáo tạo
  • Nội dung được tạo tự động sẽ hiển thị số lần hiển thị và xếp hạng hiệu suất
  • Trên báo cáo nội dung cấp kênh, nội dung được tạo tự động hiển thị giống như nội dung do nhà quảng cáo cung cấp

Báo cáo kết hợp

Các kết hợp thực tế và quảng cáo được phân phát. Hành động này có thể được xem bằng cách chuyển đến “báo cáo kết hợp” và xem tất cả các quảng cáo được phân phát.

Chọn không tham gia

Bạn có thể chọn không tham gia các nội dung được tạo tự động bằng cách truy cập vào tài khoản Google Ads của mình. Tiếp theo là chuyển đến phần Cài đặt, nhấp vào Nội dung được tạo tự động. Cuối cùng là chọn Tắt: Chỉ sử dụng các nội dung do tôi cung cấp trực tiếp cho quảng cáo của mình.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ