Khiếu nại TikTok Shopping Ads bị từ chối với One Click Appeal

Các nội dung chính

One Click Appeal là tính năng giúp người dùng có thể khiếu nại TikTok Shopping Ads bị từ chối. Tính năng này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình xem xét quảng cáo. Với tính năng One Click Appeal, người dùng dễ dàng yêu cầu lần xem xét thứ hai cho bất kỳ quảng cáo nào bị từ chối.

khiếu nại từ chối tiktok shopping ads

Các dạng quảng cáo có thể sử dụng One Click Appeal để khiếu nại bao gồm:

 • Mục tiêu bán sản phẩm, Video Shopping Ads với TikTok Shop
 • Mục tiêu bán sản phẩm, Live Shopping Ads
 • Mục tiêu bán sản phẩm tại cửa hàng

Khi bạn sử dụng One Click Appeal, bạn có thể ngay lập tức yêu cầu xem xét lại toàn bộ hoặc một phần quảng cáo hay nhóm quảng cáo bị từ chối. Tuy nhiên, ở tính năng này bạn chỉ có thể yêu cầu một đánh giá cho mỗi nhóm quảng cáo.

Thông thường các khiếu nại sẽ được xem xét càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ đợi, lời khuyên là bạn hãy tạo các quảng cáo bổ sung.

Xem thêm:

Hướng dẫn sử dụng One click appeal để khiếu nại TikTok Shopping Ads bị từ chối

Bước 1: Truy cập Khiếu nại thông qua One Click Appeal

Có hai cách để truy cập One Click Appeal. Bạn có thể truy cập từ Nhóm Quảng cáo hoặc danh sách Quảng cáo của bạn:

 1. Chuyển đến tab Chiến dịch của bạn.
 2. Sau đó, chuyển đến Nhóm quảng cáo hoặc Danh sách quảng cáo của bạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng ⚠️ trên nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bị từ chối, sau đó nhấp vào Xem thêm.
 4. Nút Khiếu nại sẽ xuất hiện trên đầu mô-đun Gợi ý.
 5. Nhấp vào Kháng nghị.

Để truy cập One Click Appeal khi chỉnh sửa nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo:

 1. Chuyển đến tab Chiến dịch của bạn.
 2. Sau đó, chuyển đến Nhóm quảng cáo hoặc Danh sách quảng cáo của bạn.
 3. Chọn nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo và nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nút Khiếu nại sẽ xuất hiện trên thanh bên Vấn đề với nhóm quảng cáo / Vấn đề với quảng cáo.
 5. Sau đó nhấp vào Kháng nghị.

Bước 2: Điền chi tiết khiếu nại

Sau khi nhấp vào Appeal, bạn sẽ cần điền thông tin chi tiết về kháng cáo.

 1. Từ mẫu nhóm kháng nghị quảng cáo, nhập Lý do kháng nghị. Trường này hỗ trợ tối đa 2000 ký tự. Bạn có thể tự do nhập Lý do kháng nghị bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn. Tuy nhiên, TikTok sẽ trả lời bằng tiếng Anh.
 2. Tải lên bất kỳ Tài liệu hỗ trợ nào, nếu muốn.
  • Các loại tệp được hỗ trợ: JPG, PDF, JPG
  • Kích thước tệp: nhỏ hơn hoặc bằng 10MB
 3. Nhấp Gửi.

Bước 3: Chờ kết quả

Trong khi bạn chờ kết quả khiếu nại, sẽ có một số thay đổi đối với trạng thái phân phối của các chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo bị ảnh hưởng.

 • Trạng thái trên trang Nhóm quảng cáo và Danh sách quảng cáo sẽ hiển thị là “Không phân phối-Không được chấp thuận”.
 • Nút Khiếu nại sẽ không còn có sẵn từ mô-đun Đề xuất của nhóm quảng cáo hoặc của quảng cáo và bạn sẽ thấy “Nhóm quảng cáo/Quảng cáo này đang được xem xét”.
 • Bạn không thể chỉnh sửa Nhóm quảng cáo và Quảng cáo sau khi gửi Kháng nghị một cú nhấp chuột.
 • Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, bạn có thể chọn tạo các Nhóm Quảng cáo bổ sung.

Bước 4: Kiểm tra kết quả kháng nghị

Nếu khiếu nại thành công:

 • Quảng cáo sẽ bắt đầu chạy và trạng thái phân phối của chúng sẽ thay đổi thành “Đang hoạt động”.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo qua email về kết quả kháng nghị.

Nếu khiếu nại không thành công:

 • Trên mô-đun Nhóm quảng cáo hoặc Đề xuất của quảng cáo, bạn sẽ thấy kết quả cho biết kháng nghị đã bị từ chối.
 • Trên trang chỉnh sửa của quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo của bạn, bạn sẽ thấy rằng nhóm quảng cáo/quảng cáo đã bị từ chối.
 • Bạn sẽ nhận được email thông báo rằng khiếu nại không thành công.

Bước 5: Các bước tiếp theo nếu khiếu nại thất bại

Nếu khiếu nại của bạn không thành công, TikTok khuyên bạn nên thực hiện các hành động sau:

 • Tạo Nhóm quảng cáo mới tuân thủ Chính sách quảng cáo.
 • Xem lại Chính sách Quảng cáo của chúng tôi đối với Nội dung Quảng cáo và Mục nhập Ngành.
 • Liên hệ với đại diện bán hàng của bạn.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về TikTok. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

 • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
 • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ