Cập nhật tính năng mới: Quảng cáo Google Ads trên TV

Các nội dung chính

Display & Video 360 của Google giới thiệu các tính năng mới để lập kế hoạch, mua và đo lường các chiến dịch truyền hình được kết nối. Các tính năng này cũng đồng thời hỗ trợ cho quảng cáo Google Ads trên TV mà bài viết ngay sau đây.

quảng cáo google ads trên tv

Xem thêm:

google ads tv

Tại sao quảng cáo Google Ads trên TV được ra mắt?

Quảng cáo Google Ads trên TV ra đời nhằm đáp ứng cho việc nhiều nhà quảng cáo ưu tiên các chiến dịch CTV. Các tính năng mới bao gồm chức năng TV để đánh giá phạm vi tiếp cận gia tăng và duy nhất của nhà xuất bản trực tuyến, chẳng hạn như YouTube, Hulu và Roku.

Ngoài ra, tính năng dự báo ID giao dịch mới hỗ trợ nhà quảng cáo hiểu cách Giao dịch ưu tiên hoặc Giao dịch bảo đảm có lập trình có thể hoạt động trước khi chạy.

Quảng cáo Google Ads trên TV cho phép nhà quảng cáo đặt trước khoảng không quảng cáo CTV của YouTube trên các gói được tuyển chọn, bao gồm YouTube TV và các nhóm YouTube Chọn lọc khác.

Hơn nữa, Display & Video 360 có thể giúp quản lý tần suất quảng cáo trên thiết bị CTV. Để từ đây có thể giúp giảm lãng phí phương tiện và xác định nhà xuất bản. Đồng thời xác định chiến lược nào đang thúc đẩy phạm vi tiếp cận gia tăng lớn nhất.

Dưới đây là thông tin thêm về các cập nhật của Google Ads đối với các chiến dịch CTV. 

Tiện ích của Quảng cáo Google Ads trên TV

1/ Cập nhật Reach Planner

Công cụ lập kế hoạch tiếp cận là một công cụ trong Display & Video 360 của Google. Công cụ này giúp các nhà quảng cáo dự đoán phạm vi tiếp cận và hiệu suất dự kiến ​​của các chiến dịch.

Các nhà quảng cáo cũng sử dụng Công cụ lập kế hoạch tiếp cận để khám phá khoảng không quảng cáo của CTV và nhà xuất bản mới. Từ đây sẽ có thể đưa ra các quyết định phân bổ ngân sách hiệu quả hơn.

Bản cập nhật này cho Công cụ lập kế hoạch tiếp cận hiện có sẵn cho các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam, Pháp và Đức.

Các nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ có thể thu hẹp đối tượng mục tiêu hơn nữa bằng cách sử dụng dữ liệu về mức tiêu thụ TV từ 150 thị trường Comscore địa phương hàng đầu. Tính năng này có sẵn trong Công cụ lập kế hoạch tiếp cận.

Với tính năng dự báo ID giao dịch, nhà quảng cáo có thể dự đoán chiến dịch của họ có thể hoạt động như thế nào trước khi họ chi tiền.

Điều này đặc biệt hữu ích đối với khoảng không quảng cáo của CTV. Đây là phần lớn khoảng không quảng cáo có giá trị thường được bán thông qua giao dịch. Đặc biệt là trong các sự kiện lớn như World Cup hoặc Super Bowl.

2/ Cập nhật Marketplace

Thị trường của Display & Video 360 giúp nhà quảng cáo tìm khoảng không quảng cáo CTV để đáp ứng các mục tiêu chiến dịch của họ.

Bộ lọc đối tượng gần đây đã được thêm vào. Tính năng này giúp các nhà quảng cáo dễ dàng tìm thấy các gói khoảng không quảng cáo. Bên cạnh đó là họ có thể xem dự đoán đối với đối tượng bên thứ ba.

Nhà quảng cáo có thể đảm bảo khoảng không quảng cáo CTV cao cấp bằng cách tạo giao dịch. Họ cũng có thể kích hoạt gói khoảng không quảng cáo trong phần TV của Thị trường.

Ngoài ra, Display & Video 360 gần đây đã ra mắt các tính năng đối tượng CTV. Tính năng này cho phép nhà quảng cáo tiếp cận khán giả ở bất cứ nơi nào họ truyền phát nội dung TV được kết nối.

Nhà quảng cáo có thể sử dụng danh sách đối tượng bên thứ nhất để kết nối với những người mà họ đã có mối quan hệ. Sau đó mở rộng phạm vi tiếp cận của các chiến dịch CTV để tiếp cận các nhóm. Ví dụ như “những người đam mê thể thao” thông qua đối tượng của Google.

3/ Báo cáo mới để xác định chồng chéo

Một báo cáo mới trong Display & Video 360, đó là Unique Reach Overlap. Giúp nhà quảng cáo xác định phạm vi tiếp cận trùng lặp giữa các nhà xuất bản, chiến dịch và thiết bị.

Thông tin này có thể được sử dụng để xác định giới hạn tần suất cấp chiến dịch. Việc này nhằm giảm thiểu trùng lặp và giảm lãng phí phương tiện.

Ngoài ra, nó có thể giúp các nhà quảng cáo xác định nhà xuất bản. Bên cạnh đó là chiến lược nào thúc đẩy phạm vi tiếp cận gia tăng nhiều nhất.

Báo cáo này có sẵn trên toàn cầu cho tất cả tài khoản Display & Video 360 và Campaign Manager 360.

Tóm tắt

Như vậy, nền tảng Display & Video 360 của Google đã giới thiệu một số tính năng mới. Từ đây có thể hỗ trợ các nhà quảng cáo Google Ads trên TV. Ví dụ như lập kế hoạch, mua và đo lường các chiến dịch TV (CTV) được kết nối của họ.

Các tính năng này bao gồm đánh giá phạm vi tiếp cận gia tăng và duy nhất của nhà xuất bản phát trực tuyến. Chẳng hạn như YouTube, Hulu và Roku, dự báo ID giao dịch, đặt trước tức thì. Để từ đây sẽ dễ dàng đăng ký các vị trí cao cấp hơn, quản lý tần suất quảng cáo trên thiết bị CTV. Cuối cùng là xác định trùng lặp với chồng chéo phạm vi tiếp cận duy nhất mới báo cáo.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ