Làm sao để cải thiện mức độ hợp tác giữa Sale và Marketing?

Các nội dung chính

Trong nhiều năm, việc tạo sự liên kết giữa Sale và Marketing đã được ưu tiên hàng đầu. Đây được xem là mong muốn chính đáng của các doanh nghiệp để có thể góp phần nâng cao hiệu suất.

Thêm vào đó, các chuyên gia dự kiến những điều sẽ tiếp tục xảy ra với các doanh nghiệp. Đặc biệt họ còn tập trung vào các chiến lược tiếp cận thị trường của các tổ chức B2B trong tương lai. Bên cạnh đó họ còn tập trung vào tạo ra sự thành công trong việc điều chỉnh hoạt động Sale và Marketing. Theo báo cáo từ Convince & Convert và Ascend2 được thực hiện. Hơn 2% các chuyên gia Sale và Marketing B2B cho biết nhóm của họ được tích hợp chặt chẽ. Cùng với đó họ tập trung vào sự kết hợp công nghệ và mục tiêu để phù hợp với nhau.

Xem thêm:

Mặc dù đây là một tin đáng khích lệ. Tuy nhiên, có vẻ như sự liên kết hoàn toàn vẫn còn ở phía trước. Hiện tại chỉ 1/3 (32%) các chuyên gia Marketing và Sale cho rằng các nhóm Sale và Marketing tại tổ chức của họ hoàn toàn tích hợp và hoạt động như một đội.

Vì vậy, các chuyên gia Sale và Marketing nghĩ rằng có thể cải thiện sự liên kết? Đây là những gì báo cáo tiết lộ.

Các yếu tố sẽ cải tiến mối quan hệ của 2 bên

Nghiên cứu từ Cuộc khảo sát CMO cho thấy rằng các nhà lãnh đạo Marketing có xu hướng phù hợp với các đối tác bán hàng hơn là trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, nhóm Sale và Marketing không nhất thiết phải phù hợp với nhau về nơi mà sự hợp tác giữa các nhóm cần cải thiện nhất.

Đối với những người trả lời liên quan đến việc cải thiện Marketing. Hầu hết mọi người sẽ phản hồi giữa các nhóm (32%), các cuộc họp chung thường xuyên (29%). Cuối cùng là đánh giá chất lượng của khách hàng tiềm năng (25%). Đây là những lĩnh vực họ cho rằng cần cải thiện nhất khi nói đến hợp tác Sale và Marketing. Mặt khác, những người trả lời đến việc cải thiện bán hàng. Họ tin rằng cộng tác cần cải thiện nhiều nhất trong các lĩnh vực như tài khoản mục tiêu (29%), lập kế hoạch nội dung (28%) và lập kế hoạch ngân sách (27%).

Xem thêm:

Phần lớn, các Marketer và chuyên gia bán hàng đồng ý về điều gì đang ngăn cản các nhóm của họ liên kết với nhau. Cả hai đều nói rằng thiếu thời gian, chiến lược tổng thể và nguồn lực đang cản trở sự liên kết. Tuy nhiên, các Marketer có nhiều khả năng hơn các chuyên gia bán hàng. Điều này cho rằng sự thiếu hợp tác từ các nhóm khác như một trở ngại cho sự liên kết.

sale và marketing
Các yếu tố góp phần cải thiện sự hợp tác giữa Sale và Marketing

Hầu hết đều chia sẻ trách nhiệm quản lý các chỉ số thành công

Khi được yêu cầu mô tả cách tổ chức của họ quản lý các chỉ số thành công. Với tỷ lệ lớn nhất (48%) cho rằng doanh số Sale và Marketing là chia sẻ trách nhiệm quản lý các chỉ số này.

Trong khi đa số các Marketer (49%) và chuyên gia bán hàng (48%) đồng ý rằng trách nhiệm được chia sẻ. Cùng với đó là những người không nói rằng các bộ phận của họ chia sẻ trách nhiệm. Các Marketer (21%) có nhiều khả năng hơn các chuyên gia bán hàng (12%). Họ đã nói rằng việc Marketing sẽ chủ yếu quản lý đầy đủ các số liệu thành công. Các chỉ số bao gồm cả doanh số bán hàng và các chuyên gia bán hàng (24%). Có nhiều khả năng hơn các Marketing (10%) cho rằng doanh số bán hàng chủ yếu quản lý đầy đủ các chỉ số thành công.

Các B2B Marketer và các chuyên gia bán hàng đều tự tin vào thành công của chính nhóm của họ. Gần như tất cả các chuyên gia Marketer và Saler đều nhận thấy rằng đội của họ ít nhất cũng thành công một phần nào đó. Hơn nữa, phần lớn cả bộ phận Sale và Marketing đều tin rằng nhóm khác ít nhất cũng thành công một phần nào đó.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Marketing. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ