Google cập nhật Search Console giúp phân loại một cách đơn giản hóa

Các nội dung chính

Google thông báo rằng việc cập nhật di chuyển một vài thành phần Search Console sang hệ thống phân loại sản phẩm hiện đã được hoàn tất.

google cập nhật search console

Google hoàn tất việc di chuyển tất cả các sản phẩm của Search Console sang một hệ thống được cập nhật. Hệ thống này giúp đơn giản hóa cách phân loại các trang, mục và vấn đề.

Tháng 6/2022, Google đã bắt đầu nỗ lực đơn giản hóa tính năng trên Search Console. Cập nhật này giúp người dùng Search Console tập trung hơn vào các vấn đề quan trọng.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Google Search Console không còn nhóm các URL hoặc mục ở cấp cao nhất theo ba danh mục trạng thái trở lên.

Xem thêm:

Trước đây, Search Console báo cáo các URL được phân loại có nhãn Hợp lệ, Cảnh báo và Lỗi.

Bạn sẽ thấy các mục trong Search Console báo cáo được nhóm thành hai trạng thái rộng. Việc này giúp cho người dùng biết chúng có hợp lệ hay không hợp lệ.

Không hợp lệ có nghĩa là có một vấn đề nghiêm trọng theo báo cáo cụ thể trong trang hoặc mục. Hợp lệ có nghĩa là mục không có vấn đề nghiêm trọng (nhưng vẫn có thể chứa cảnh báo).

Hàm ý cho các số nhận dạng hợp lệ và không hợp lệ mới khác nhau tùy theo loại báo cáo. Google phân tích ý nghĩa của điều này đối với từng báo cáo bị ảnh hưởng.

Nội dung cập nhật đối với báo cáo của Google Search Console – Điều gì sẽ thay đổi?

Search Console vẫn phân loại các vấn đề riêng lẻ thành lỗi, cảnh báo hoặc tốt. Điều thay đổi là những phân loại này hiện được ngụ ý thông qua màu sắc và biểu tượng thay vì nhãn văn bản.

Đây là những thay đổi được triển khai cho từng báo cáo Search Console:

 • Mức độ phù hợp (Lập chỉ mục trang). Các trang Hợp lệHợp lệ có cảnh báo được nhóm thành trạng thái Đã lập chỉ mục.
 • Các vấn đề về LỗiBị loại trừ đã được nhóm thành trạng thái Không được lập chỉ mục.
 • Core Web Vitals. Báo cáo hiện nhóm các trang thành hai bảng: một bảng cho các trang Kém / Cần cải thiện và một bảng cho các trang Tốt.
 • Khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Các danh mục hiện không thể sử dụng đượccó thể sử dụng được.
 • Báo cáo AMP. Bảng đầu tiên hiển thị các trang AMP bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nghiêm trọng, trong khi bảng thứ hai hiển thị các vấn đề không nghiêm trọng.
 • Báo cáo kết quả nhiều định dạng. Bảng đầu tiên hiển thị các kết quả nhiều định dạng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề quan trọng, trong khi bảng thứ hai hiển thị các vấn đề không quan trọng.
 • Kiểm tra URL. Phán quyết cấp cao nhất cho URL sẽ là một trong ba loại sau:
  • URL có trên Google
  • URL có trên Google nhưng có vấn đề
  • URL không có trên Google

Nói rõ hơn, Google Search Console không thêm hoặc xóa dữ liệu khỏi báo cáo. Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến cách các vấn đề được phân loại.

Bạn có quyền truy cập vào tất cả thông tin có sẵn trước khi bản cập nhật này được triển khai.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

 • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
 • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ