Không có công thức kỳ diệu nào cho sự phát triển của doanh nghiệp – Chỉ có 5 điều này

Có lẽ chúng ta đã nhiều lần tìm kiếm công thức kỳ diệu. Chỉ vì muốn xây dựng một doanh nghiệp phát triển. Nhưng khi đã hiểu rõ thì rằng không có ma thuật, chỉ có sự chăm chỉ và kinh nghiệm.

Mặc dù điều này chắc chắn đúng. Nhưng sự phát triển của một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ phụ thuộc vào việc tận tâm. Thực hiện những điều sau đây: nêu rõ sứ mệnh rõ ràng, thuê đúng người, đặt mục tiêu và đo lường tiến độ đối với họ. Sau đó giải quyết những xung đột không thể tránh khỏi nảy sinh. Nhiệm vụ thứ hai thực sự là một phần khó khăn!

Với ý nghĩ đó, đây là 5 thành phần trong công thức không thực sự kỳ diệu để phát triển trong kinh doanh quy mô vừa hoặc nhỏ.

Không có công thức kỳ diệu nào cho sự thành công của doanh nghiệp - Chỉ có 5 điều này

Doanh nghiệp phát triển không dựa trên sự kỳ diệu

1. Phát triển một sứ mệnh hấp dẫn

Một sứ mệnh thuyết phục, được trình bày rõ ràng; sẽ thu hút nhân tài đến với tổ chức và khuyến khích sự cam kết mạnh mẽ đối với nhóm. Nó cũng đóng vai trò như chất keo giữ cho các thành viên trong đội đoàn kết với nhau theo thời gian. Khi xây dựng một nhiệm vụ, hãy bắt đầu với lý do tại sao không phải như thế nào. Tại sao công ty lại ở đây? Tại sao các công ty khác không thể giải quyết vấn đề?

2. Tìm người phù hợp

Tìm kiếm những người tài năng với các kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp là điều cần thiết, nhưng đó là phần dễ dàng. Phần khó là tìm những người có đặc điểm tính cách phù hợp. Tôi tìm kiếm những người thích làm việc theo nhóm.

Nhiều người thông minh và thành công không làm việc tốt theo nhóm. Nên việc tạo ra một tổ chức thành công với họ càng khó hơn. Một phần vì khi tổ chức ngày càng phát triển về quy mô. Các xung đột ngày càng khó giải quyết hơn.

Thuê những người có khả năng thay đổi và có khả năng tự nhiên. Để thiết lập các kế hoạch, cấu trúc và quy trình. Những đặc điểm này rất quan trọng. Vì những người thiếu chúng đơn giản sẽ không thể hỗ trợ một tổ chức đang phát triển nhanh chóng. Cuối cùng, đó là các đặc điểm tính cách của nhân viên (thái độ, niềm tin và hành động của họ). Cam kết của họ đối với sứ mệnh dẫn đến một văn hóa công ty có khả năng thúc đẩy thực hiện thành công.

3. Đặt mục tiêu rõ ràng

Quá trình tạo ra các mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn; để hỗ trợ sứ mệnh cũng rất cần thiết để thực hiện thành công. Việc trình bày rõ ràng các mục tiêu này giúp đảm bảo rằng con người và các quy trình sẽ hướng tới việc đưa tổ chức đi đúng hướng.

Hãy xem xét một đàn cá hoặc một đàn chim: Nếu mục tiêu là di chuyển từ Điểm A đến Điểm B. Thì sẽ không có tiến bộ nào được thực hiện nếu mỗi sinh vật riêng lẻ di chuyển theo hướng đã chọn.

Tại nơi làm việc, mỗi thành viên trong nhóm của công ty nên cố gắng hướng tới cùng một mục tiêu.

4. Đo lường tiến độ

Đặt mục tiêu không có nhiều ý nghĩa nếu không thể đo lường tiến độ đạt được mục tiêu. Gắn các mục tiêu tài chính, hoạt động và hiệu suất theo định hướng quy trình cụ thể với các hoạt động cụ thể hỗ trợ các mục tiêu.

Việc đo lường các hoạt động này so với các mục tiêu đưa ra một bức tranh rõ ràng về tiến trình hướng tới các mục tiêu dài hạn. Dựa trên bức tranh phát triển và với đầu vào từ nhóm và thị trường – liên tục tinh chỉnh các mục tiêu, các hoạt động hỗ trợ và mục tiêu đo lường để đảm bảo tiếp tục thực hiện thành công.

5. Hãy chuẩn bị để giải quyết các vấn đề

Bất kể một công ty thành công như thế nào trong việc phát triển một sứ mệnh hấp dẫn, thuê đúng người và đo lường tiến độ đạt được mục tiêu, các vấn đề sẽ nảy sinh liên quan đến chiến lược, thực thi và văn hóa.

Để giải quyết các vấn đề, nên bắt đầu với dữ liệu thực nghiệm. Xem xét tiến độ thực hiện đối với các mục tiêu có thể đo lường để xác định vấn đề thực sự là gì. Có hồ sơ về những khách hàng không chấp nhận giải pháp của công ty không? Có phải các đối tác không tiến tới với công ty vì một vấn đề không lường trước được không? Việc tìm kiếm các điểm dữ liệu thực nghiệm có thể giúp xác định mức độ lớn của vấn đề.

Sau đó, giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Công ty đã không nắm bắt được cơ hội? Các thành viên trong nhóm đã không giao tiếp hiệu quả trong nội bộ hoặc có các quy trình phù hợp? Có phải tổ chức đã không cung cấp đủ dịch vụ cho khách hàng? Cuộc thi có phản công thành công thông điệp của công ty không?

Với tất cả các bên liên quan chủ chốt tập trung trong một căn phòng. Hãy yêu cầu họ viết ra những gì họ nghĩ là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Suy nghĩ trong một thời gian để mọi vấn đề có thể được giải quyết. Sau đó, yêu cầu mọi người đánh giá từng nguyên nhân được đề xuất trên thang điểm 100. Tập trung thảo luận vào các lĩnh vực còn bất đồng.

Quá trình này cho phép chúng ta nhanh chóng vạch trần và giải quyết các vấn đề lớn nhất trước tiên. Điều này trái với thông lệ tại các tổ chức khác (tập trung vào thỏa thuận và bỏ qua các yếu tố ngoại lai). Nhưng những người sử dụng quy trình giải quyết vấn đề đôi khi khó khăn này nói rằng nó có thể tạo điều kiện cho sự liên kết.

Cuối cùng, đảm bảo sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan. Về cách tiếp cận và khuyến khích đóng góp của họ. Đó là những cách để giúp một tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch của mình. Tạo ra thứ gì đó tốt hơn những gì mà bất kỳ công ty nào khác có thể sản xuất.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói set up tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ