Reels hiện đang tạo ra nhiều lượt tiếp cận nhất cho Instagram

Các nội dung chính

Reels cho thấy khả năng mạnh mẽ của mình trong việc tiếp cận người dùng cao nhất trên Instagram. Điều này cho thấy định dạng video đang từng bước lớn mạnh trên nền tảng này.

instagram reels

Video là trọng tâm chính của Instagram trong giai đoạn hiện tại. Giám đốc nền tảng Adam Mosseri liên tục lưu ý rằng mức độ tương tác video đang tăng lên. Do đó, Instagram cần phải dựa vào xu hướng đó để phục vụ người dùng tốt nhất.

Nhưng video trên Instagram có tầm quan trọng như thế nào và định dạng nào đang thúc đẩy mức độ tương tác nhiều nhất?

Biểu đồ mới này từ HypeAuditor cung cấp một số thông tin chi tiết:

instagram reels

Nhóm HypeAuditor đã phân tích 77,6 triệu bài đăng trên Instagram trong suốt tháng 7/2022. Để từ đây có thể đo lường các xu hướng tương tác mới nhất, dựa trên định dạng.

Xem thêm:

Các kết quả rút ra từ nghiên cứu

  • Loại nội dung được đăng phổ biến nhất trên Instagram vẫn là bài đăng hình ảnh, chiếm 42% tổng số bài đăng. Định dạng Carousel đứng thứ hai, với 26%
  • Nhưng hãy nhìn vào thanh “Phạm vi tiếp cận ước tính” – Reels. Mặc dù là tùy chọn đăng bài phổ biến thứ ba, nhưng đang có phạm vi tiếp cận nhiều nhất trên nền tảng, với một biên độ đáng chú ý. HypeAuditor đo lường Phạm vi tiếp cận tương đối bằng cách phân tích số người đã xem mỗi bài đăng. Tất cả nghiên cứu được dựa trên dữ liệu công khai
  • Reels cũng đang tạo ra nhiều lượt Thích hơn. Mặc dù các bài đăng hình ảnh vẫn tạo ra nhiều nhận xét hơn, ít nhất là dựa trên tập hợp mẫu này

Dữ liệu cho thấy rằng Instagram Reels là lựa chọn tốt nhất hiện tại để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác trong ứng dụng. Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh sự cường điệu ngày càng tăng về nội dung dạng ngắn. Hầu hết người dùng vẫn chưa đăng Reels cho các nội dung của mình.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Instagram. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ