Google Ads cập nhật API giúp nhắm mục tiêu theo quốc gia

Các nội dung chính

Google đã thiết lập nội dung API cho các chiến dịch mua sắm và Google Ads API giúp nhắm mục tiêu theo quốc gia. Tuy nhiên, thương hiệu cũng có thể chọn không tham gia nếu như dữ liệu không thể xử lý nguồn dữ liệu quốc gia mục tiêu.

google api quốc gia

Các cập nhật cho quốc gia nhắm mục tiêu cho các sản phẩm mua sắm, với sự ra đời của trường Nhãn cấp dữ liệu, đã bắt đầu.

Xem thêm:

Cập nhật gần đây cho Google API theo quốc gia

Google đã thông báo rằng nền tảng đang xóa các yêu cầu nhắm mục tiêu theo quốc gia. Thay vào đó nền tảng đã thay thế bằng trường nhãn cấp dữ liệu mới. Hôm nay, Google đã công bố các bản cập nhật cho những thay đổi đó bao gồm:

Đối với Google Ads

  • Mọi tài khoản Google Ads đều có thể đặt trường feed_label trong chiến dịch ShoppingSetting cho Mua sắm và Hiệu suất tối đa. Bạn có thể đặt feed_label trong giao diện người dùng Google Ads và API Google Ads.

Đối với Merchant center

Kể từ ngày 14/9/2022, Google đã bắt đầu triển khai các nhãn nguồn cấp dữ liệu trong giao diện người dùng Merchant Center. Khi tính năng này được bật trong giao diện người dùng, người bán sẽ có thể tạo nguồn cấp dữ liệu mới với nhãn nguồn cấp dữ liệu được đặt thành bất kỳ chuỗi hợp lệ nào.

Trong Content API:

  • Các sản phẩm chỉ có feedLabel chứ không phải targetCountry. Các thay đổi sẽ xuất hiện nếu chúng được thêm vào giao diện người dùng Merchant Center.
  • Các sản phẩm có nhãn nguồn cấp dữ liệu không phải là mã quốc gia gồm hai chữ cái.

Tóm tắt hành vi Google API theo quốc gia

Ngoài ra, sau đây là sự giải thích rõ ràng từ Google về cách thức API hoạt động cho feedLabel:

Chèn:

Bạn chỉ có thể gọi Products.insert vào các sản phẩm có feedLabel và targetCountry phù hợp. Hiện tại, Products.insert có thể trả lại lỗi nếu bạn không cung cấp targetCountry phù hợp. Tuy nhiên, hành vi này sẽ không thay đổi nếu bạn tiếp tục chỉ sử dụng targetCountry.

Nhắm mục tiêu:

Nếu bạn đặt feedLabel thành mã lãnh thổ CLDR gồm 2 chữ cái hợp lệ. Lúc này bạn vẫn phải đặt thuộc tính vận chuyển của sản phẩm cho cùng một quốc gia để nhắm mục tiêu quốc gia đó. Ví dụ: nếu bạn đặt Nhãn cấp dữ liệu mới thành “Hoa Kỳ” cho sản phẩm. Lúc này bạn cũng phải đặt trường quốc gia trong thuộc tính vận chuyển thành “Hoa Kỳ”. Nếu bạn không đặt cả hai trường, sản phẩm có thể không đủ điều kiện để phân phối ở quốc gia đó. Bạn có thể định cấu hình nhắm mục tiêu cho toàn bộ nguồn cấp dữ liệu trong giao diện người dùng Merchant Center.

Nhận / Danh sách:

Khi sử dụng Products.list hoặc Products.get, bạn có thể thấy các sản phẩm chỉ đặt feedLabel (chứ không phải targetCountry). Bạn sẽ thấy sự khác biệt nếu chúng được thêm vào giao diện người dùng Merchant Center.

ID sản phẩm:

Khi Nhãn nguồn cấp dữ liệu được đặt cho một sản phẩm, nó sẽ trở thành một phần của ID sản phẩm. Điều này có nghĩa là bạn không thể sửa đổi Nhãn nguồn cấp dữ liệu cho sản phẩm đó. Nếu bạn muốn thay đổi Nhãn nguồn cấp dữ liệu, bạn sẽ cần tạo một sản phẩm mới với ID khác.

Kết luận

Google cho biết sau khi quá trình triển khai nhãn nguồn cấp dữ liệu hoàn tất. Họ sẽ chấp nhận các lệnh gọi Products.insert với feedLabel được đặt thành bất kỳ chuỗi nào. Lúc này lệnh targetCountry sẽ là tùy chọn.

Đối với nguồn cấp dữ liệu, tài nguyên nguồn cấp dữ liệu sẽ được cập nhật để bao gồm Nhãn cấp dữ liệu trong Content API cho Mua sắm.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ