Tổng hợp các hàm quan trọng trong Google Sheets

Các nội dung chính

Google Sheets là một trong những công cụ hỗ trợ người dùng trong việc quản lý và tính toán. Công cụ này cung cấp cho người dùng nhiều tiện ích để thực hiện công việc. Nếu người dung không tìm hiểu kỹ về các hàm có trong công cụ này thì sẽ khó tận dụng hết ưu điểm của nó. Bài viết này sẽ tổng hợp các hàm của Google Sheets hỗ trợ người dùng làm việt hiệu quả.

Tổng hợp các hàm quan trọng trong Google Sheets

Xem thêm:

Hàm Sum trong Google Sheet

Hàm Sum trong Google Sheet được dùng về tổng hợp các giá trị trong cùng một phạm vị. Đây được xem là một trong các hàm được sử dụng phổ biến của Google Sheet. Hàm Sum được tính theo công thức sau:

 “=Sum([giá trị 1];[giá trị 2];…)”

Với giá trị 1 là số đầu tiên trong phạm vi mà người muốn tính toàn. Giá trị 2 là những số ở những vị trí khác nhau trong cùng phạm vi với giá trị 1. Ví dụ, bạn muốn tính tổng từ B1 đến B5 thì sẽ có công thức “=Sum(B1;B5)”

Hàm Max và hàm Min

Hai loại hàm này được sử dụng để tìm ra được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Nếu bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong phạm vi từ B1 đến B5, sẽ có công thức như sau “=Max(B1:B5)”. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn tìm ra giá trị nhỏ nhất từ B1 đến B5. Công thức được nhập “=Min(B1:B5)”.

Hàm If

Hàm If  là một trong các hàm quan trọng của Google Sheet. Hàm này được sử dụng phổ biến nhưng lại nhiều lần làm nhiều người bối rối với cách dùng. Hàm được sử dụng để giúp người tìm ra điều kiện và trả về đúng kết quả mà họ muốn. Với công thức:

“=IF(biểu_thức_logic; giá_trị_nếu_đúng; giá_trị_nếu_sai)

Trong đó, biểu thức logic là biểu thức được so sánh. Giá trị đúng là điều kiện để hàm trả về giá trị đúng với yêu cầu khi biểu thức logic đúng. Ngược lại, nếu biểu thức logic sai thì sẽ trả về giá trị khác.

Hàm Google Translate

Đây là hàm dùng để dịch văn bản. Người dùng có thể sử dụng để dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Hàm được sử dụng với công thức:

“=GOOGLETRANSLATE(văn bản; [ngôn_ngữ_nguồn]; [ngôn_ngữ_đích])”

Trong đó, văn bản là nội dung mà người dùng muốn dịch. Ngôn ngữ nguồn là ngôn ngữ gốc của văn bản, mã này sẽ có hai chữ cái. Ngôn ngữ đích cũng chữ dụng mã hai chữ cái với ngôn ngữ mà người dùng muốn dịch.

Hàm VLookup và HLookup

Trong các hàm của Google Sheets thì VLookup và HLookup là hai hàm dùng để tìm kiếm trong bảng dữ liệu theo hàng dọc và hàng ngang. Hai hàm này thường được sử dụng để dò tìm tên sản phẩm, số lượng, mã vạch,… Công thức của VLookup và HLookup:

“=VLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp])”

“=HLOOKUP(khóa_tìm_kiếm; dải ô; chỉ mục; [được_sắp_xếp])”

Trong đó, khóa_tìm_kiếm là những giá trị cần để dò tìm. Dài ô là bảng có chứa giá trị cần dò tìm. Chỉ mục chỉ vị trí của hàng hay cột mà người dùng muốn dò tìm. Được_sắp_xếp là phạm vị chứa dữ liệu muốn tìm kiếm.

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ